18 tháng 11, 2011

Thôi đi em - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Tặng em Phg...

Hãy đừng bịn rịn thôi em đi
Anh cũng buồn theo lúc chia ly
Trái đất ngả nghiêng, lòng bão tố
Đôi dòng lệ chảy ướt hàng mi.

Mây xám từ đâu bỗng vụt về
Không gian lặng trĩu ngày lê thê
Bóng em dần khuất, chiều xa vắng
Anh xót cảnh đời, lòng tái tê.

Can đảm đi em gắng chống chèo
Đường đời khúc khuỷu lắm gieo neo
Bền chí đừng vin vào số phận
Hãy ngẩng cao đầu biết ghét, yêu.

Trời đã cho em một kiếp người
Cuộc đời chớ để thả buông trôi
Đôi khi lầm lỡ đành cam chịu
Tìm trong đau khổ lấy niềm vui.

8-1976