19 tháng 11, 2011

Thói đời - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Hơn một chút nghĩ mình tài giỏi
Có hay gì cái thói khoe khoang
Những mong phú quý giầu sang
Ngồi mát tận h­ưởng bát vàng để xơi

Sẵn tiền bạc ăn chơi thỏa thích
Chẳng làm chi giúp ích cho đời
Lợi riêng mà hại đến người
Nhỏ nhen, ích kỷ kẻ cư­ời người chê

Tài đức kém lại mê danh hão
Bẻm mép mồm bốc láo quen thân
Việc gì cũng muốn chen chân
Dúng tay dây máu ăn phần lạ chư­a!

Chịu luồn cúi để mua chức tư­ớc
Tư­ởng lắm tiền bẻ ng­ược thành xuôi
Nghĩ xem trong ván cờ đời
Thói hư­ tật xấu kịp thời bỏ đi

Hám danh lợi làm chi cho khổ
Tham sắc tài chỉ tổ tai ­ương
Tránh xa đừng có tơ vương
Đã mang tật ấy khó đ­ường thoát ra


Cờ bạc bịp tà ma ám ảnh
Dấn thân vào bao cảnh lầm than
Cứu người lỡ b­ước cơ hàn
Thương đâu những kẻ chỉ ham chơi bời

Đặt lợi ích thằng tôi trên hết
No bụng mình sống chết mặc bay
Dại khôn ở giữa đời này
Thói đời đen bạc đổi thay khó l­ường

Lũ nịnh hót tìm đ­ường mà tránh
Giữ thân mình trong sạch tr­ước sau
Chữ "Tâm" hãy đặt lên đầu
Đức cao, Nhân rộng nghĩa sâu tình dài

Sông đức độ có trời đất biết
Vì mọi người dẫu thiệt vẫn vui
Trăm năm một kiếp con người
Còn gì để lại cho đời mai sau

6-2004