22 tháng 11, 2011

Tiếc xuân - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Xuân đến đây rồi sao lại đi?
Đẹp như cô gái tuổi đương thì
Tình xuân phong kín bao nhung nhớ
Xuân đến đây rồi sao lại đi?

Đón xuân Quý Mùi - 2003