23 tháng 11, 2011

Tình lặng (Bến xưa)

Ảnh : Internet
Bấm vào đây để nghe bài thơ : "Tình lặng" (trình bày NS Văn Chương)