17 tháng 11, 2011

Tình đợi - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Kìa trông con nhện chăng tơ
Tình em dệt đến bao giờ hỡi anh
Líu lo chim hót trên cành
Mơ màng như thấy mộng thành lứa đôi.