17 tháng 11, 2011

Trăm năm là ngắn hay dài? - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet
Kể thì cũng đấng tài hoa
Mắc duyên bút, mực số là long đong
Thơ buồn nghe đến não nùng
Nỗi lòng dang dở ngang cung tiếng đàn
Nổi chìm chiếc bóng cô đơn
Phong trần một kiếp tủi hơn vì ai?
Trăm năm là ngắn hay dài?
Nửa chừng xuân đã ra người đời xưa.

24-2-1987