18 tháng 11, 2011

Tự sự - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet


Châm ngôn "Khôn sống, mống chết"

Hoa kia nở cũng có thì
Đời người chớ để trôi đi tháng, ngày
Tỉnh ra mới biết mình say
Dại khôn, khôn dại, hỏi ngày nào khôn ?

Xuân Canh Thìn
(3-2002)