17 tháng 11, 2011

Tự tình với nàng thơ - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Có lúc nàng thơ ẩn nơi đâu ?
Muốn tìm để hỏi một đôi câu
Nàng thơ trốn mất tìm đâu thấy
Chỉ thấy không gian lặng một màu

Ý thơ dào dạt, ý thơ xuân
Tỏa ra muôn điệu phủ núi sông
Nàng thơ trên ghẹo chàng thi sỹ
Để thời gian đi phí cả công

Tôi đâu có dám ghét nàng thơ
Tôi vẫn tìm nàng, vẫn ước mơ
Tôi yêu nàng lắm, nàng đừng để
Tôi phải phụ tình, phải thờ ơ

Tìm nàng nơi đâu ? nghĩ vẫn vơ
Chả nhẽ thôi đành sống thờ ơ
Nhưng không, đã có cô thôn nữ
Mang lại cho tôi vạn nguồn thơ.
 
24-2-1956