23 tháng 11, 2011

Đừng lỡ một thời xuân (Bến xưa)

Ảnh : Internet
 Bấm vào đây để nghe bài hát : "Đừng lỡ một thời xuân" (trình bày NS Tuấn Cường)