17 tháng 11, 2011

Xuân hi vọng - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet 

Rét ngọt xuân về mừng tết đến
Ấm nồng, đông hết đón xuân sang
Nhà mới sẵn chờ con dâu mới
Xuân đời mãi mãi “Thợ, An, Khang”

Mồng 1 Tết Kỷ Tỵ 1989