17 tháng 11, 2011

Xuân đời - Nguyễn Duy YênẢnh: Internet

Giang tay ôm lấy sự đời
Xuân sang nô nức người người đón xuân
Tháng năm trời đất xoay vần
Tiếng thơm, để mãi cõi trần vẫn hay
Kiếp người như kiếp con quay
Tít mù rồi cũng có ngày lăn queo
Đời người lắm lúc gieo neo
Gian nan thử sức, đói nghèo thử gan
Vẫy vùng cùng với giang san
Mà mang chí lớn lo toan việc đời
Yêu xuân, yêu cảnh, yêu người
Đề thơ khai bút, mấy lời mừng xuân.

Xuân Quý Hợi 1983