18 tháng 12, 2011

CẢM XUÂN (Duy Yên)

                                                                        Ảnh Internet

                                                  Ăn như Rồng cuốn
                                                                   Nói như Rồng leo
                                                                   Làm như Mèo mửa.
                                                          Ngạn ngữ VN


                                         Cha mẹ sinh con ở đất này
                                         Tiên- Rồng dòng giống vẻ vang thay
                                         Truyền thuyết lưu truyền trang sử sách
                                         Đẹp tựa thiên thần trong dáng bay.
                                        
                                         Ăn như Rồng cuốn, nói thì hay
                                         Thêm tội nói leo khéo đặt bày
                                         Ở cõi nhân gian giàu trí tưởng
                                         Nghĩ Rồng có thật ở đâu đây.

                                          Khen chê ăn, nói chuyện thường tình
                                          Tham nhũng tội đồ kẻ bất minh
                                          Dự án, công trình sai tiến độ
                                          Ai người trách nhiệm, hỏi "mần thinh".

                                         Nhâm Thìn năm mới đón xuân sang
                                         Đất nước Rồng-Tiên thế vững vàng
                                         Tân Mão sang trang vào quá khứ
                                         Tương lai sáng lạng ánh hào quang.

                                                               Xuân Nhâm Thìn
                                                                   (01-2012)
                                                      (Bài thơ nay đã in trong Tập san
                                                     Văn Việt số Tết Nhâm Thìn- 2012
                                                                          trang 140)