08 tháng 12, 2011

Gửi người thôn nữ

Ảnh: Internet
Bấm vào đây để nghe bài thơ "Gửi người thôn nữ" (trình bày NSƯT Xuân Hanh)