14 tháng 12, 2011

Lời giới thiệu (Hương Thơ 1)

Ảnh: Internet
Bấm vào đây để nghe lời giới thiệu album Hương thơ 1 :