08 tháng 12, 2011

Tiếng lòng (ngâm thơ)

Ảnh: Internet
Bấm vào đây để nghe bài thơ "Tiếng lòng" (trình bày NSƯT Hồng Năm)