14 tháng 12, 2011

Xuân nhàn (Hương thơ 2)

Ảnh internet


Bấm vào đây để nghe Bài thơ Xuân nhàn, Thơ Đoàn Kim Vân - Minh Nguyệt trình bày :