Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Dòng sông chia xa - Thơ Nguyễn Duy Yên, nhạc Nguyễn Tiến, trình bày NSUT Đức Long


0 nhận xét:

Đăng nhận xét