30 tháng 1, 2012

TỔ QUỐC TÔI

                                                                   Ảnh Internet

                                 Tổ quốc tôi
                                          bao điều trăn trở
                                 Bốn ngàn năm
                                         dũng khí chống ngoại xâm
                                 Mảnh đất này
                                         thấm máu của cha ông
                                 Tạo dựng xây
                                         cốt cách tâm hồn người dân Việt.
                                Ruộng đất phì nhiêu, rừng vàng, bạc biển
                                Non nước hữu tình thắng cảnh đẹp mê say
                               Yêu hòa bình cùng góp sức chung tay
                               Tổ quốc vươn mình viết nên trang sử mới
                               Hướng phía trước bao điều còn mong đợi
                               Cho ngày nay và cho cả mai sau
                               Tổ quốc vinh quang đất nước mạnh giàu
                               Chẳng hề sợ lũ gian tham xâm lược
                               Truyền thông ông cha ta từ thuở trước
                               Chống ngoại xâm đuổi giặc đã bao phen
                               Để ngày nay Tổ quốc được bình yên
                               Bốn biển năm châu đi lên cùng bè bạn
                               Dù thiên tai bão lụt đồng khô nắng hạn
                               Dân đồng lòng chung sức cũng vượt qua
                               Dù Tổ quốc tôi còn lắm kẻ gian tà
                               Lợi dụng chức quyền tham ô công quỹ
                               Nhũng nhiễu dân với bao điều phi lý
                               Sẽ trong lành như bão tố sẽ đi qua
                               Tổ quốc tôi một dòng sông chảy hiền hòa
                               Tỏa sáng trong nhân gian chào xuân mới
                               Tổ quốc tôi cất cánh bay cao cùng nhân loại
                               Yêu hòa bình, hạnh phúc hướng tương lai
                                Mạnh bước đi trên những chặng đường dài
                                Tổ quốc tôi còn bao điều trăn trở
                                Lũ ngoại xâm lăm le nơi cửa ngõ
                                Hoành hành cướp phá giữa biển Đông
                                Hoàng sa, Trường sa đảo của dòng giống Lạc Hồng
                                Chúng vẽ hải đồ ôm vào lòng tất cả
                                Tổ quốc tôi sẽ giáng trả bằng mọi giá
                                Giữ vẹn tròn lãnh thổ của tổ tông
                                Noi gương xưa bao liệt sĩ anh hùng
                                Vì Tổ quốc quyết thề diệt tan quân cướp nước,

                                                                       25-6-2011