17 tháng 2, 2012

                                           Ảnh - Vợ chồng nhà thơ :
                                                      DUY YÊN - KIM VÂN