28 tháng 3, 2012

THĂM CÔN SƠN (Kim Vân)

                                                                         
                                                                  Ảnh Internet

                                                THĂM CÔN SƠN


                               Ước nguyện từ lâu đến viếng thăm
                               Sao Khuê Nguyễn Trãi bậc công thần
                               Rừng thông vi vút soi vầng nguyệt
                               Núi Trúc lao xao đón gió ngàn
                               Vườn Vải(1) xa đưa lời hận oán
                               Bình Ngô vọng lại áng hùng văn
                               Phù Lê một dạ đền ơn nước
                               Bia tạc(2) muôn đời sáng cõi Nam.
                                            Đoàn Kim Vân

                                         (1) Lệ Chi viên
                                         (2) Bia Vĩnh Long Bác Hồ đã đến thăm và đọc bia.