21 tháng 3, 2012

TIẾC XUÂN (Kim Vân)

                                                                           Ảnh Internet

                                 Xuân đến đây rồi sao lại đi?
                                            Đẹp như cô gái tuổi đương thì
                                            Tình xuân phong kín bao nhung nhớ
                                            Xuân đến đây rồi sao lại đi?