05 tháng 6, 2012

Ra đi (thơ dịch)


                                                                Ảnh Internet

LE DÉPART (Guillaume Apollinaire)

Et leurs visages étaient pâles
Et leurs sanglots étaient brises

Comme la neige aux purs pétales
Ou bien tes mains sur mes baisers
Tombaient aux feuilles automnales.

Dịch thơ


 RA ĐI


Người đi khuôn mặt xanh xao
Chia ly nước mắt dâng trào hàng mi


Hoa trong như tuyết khác gì
Môi anh em đặt tay thì giống nhau
Lá thu vàng rụng rơi mau.


  Người dịch :Nguyễn Duy Yên