13 tháng 7, 2012

BONNE JUSTICE (Thơ dịch)


                                                    Ảnh Internet

                                Paul Eluard(1895-1952)

                            BONNE JUSTICE


                       C'est la chaude de loi de hommes
                       Du raison ils font du vin
                       Du charbon ils font du feu
                       Des baisers ils font des hommes

                       C'est la dure loi des hommes
                       Se garder intact malgré
                       Les guerres et la misère
                       Malgré les dangers de mort

                      C'est la douce loi des hommes
                      De changer l'eau en lumière
                      Le rêve en réalite
                      Et les ennemis en frères

                     Une loi veille et nouvelle
                     Qui va se perfectionnant
                     Du font du coeur de l'enfant
                     Jusqu'à la raison suprême.

                          Pour tout dire(1951)
                          Les lettres francaise No 646.


                           DỊCH THƠ


                     TẤT CẢ LÀ CÔNG BẰNG


                     Đốt nóng luật lên tự mọi người
                     Rượu vang trưng cất bởi nho tươi
                     Từ than bốc cháy thành tro lửa
                     Từ những nụ hôn đến với người.

                     Luật ra nghiêm khắc tự con người
                     Nguyên vẹn giữ gìn khắp mọi nơi
                     Dù gặp chiến tranh hay đói khổ
                     Hiểm nguy dù chết cũng không lui.

                     Là luật dịu êm của mọi người
                     Nước thành ánh sáng đổi ngôi thôi
                     Ước mơ muốn biến ra như thật
                     Thù trở anh em vốn lẽ đời.

                    Cũ mới tạo nên bộ luật này
                    Đang còn hoàn thiện để mai đây
                    Trái tim lớp trẻ hằng mong đợi
                    Lý lẽ công bằng được dựng xây.

                      Người dịch : Nguyễn Duy Yên


                                    Tháng 7 năm 2012