30 tháng 9, 2012

CHỚM THU (Kim Vân)

                                                                Ảnh Internet

                                  CHỚM THU


                              Chớm thu sang trời xanh biêng biếc
                              Mây trắng trôi lơ lửng tầng không
                              Lá chuyển sắc vàng trời dịu nắng
                              Sông buồn gọi gió, gió mung lung

                             Thu vừa tới sen tàn cúc hẹn
                             Liễu mơ màng e thẹn gió đông
                             Trăng thu tỏ hơi thu lành lạnh
                             Thu đi rồi em có buồn không?

                                                     Kim Vân