26 tháng 9, 2012


                               Ảnh Đoàn Kim Vân - Đoàn Xuân Quỳ chụp ảnh kỷ niệm với
                                bà Hằng PCT -UBND thành phố Hà nội.(6-2008)