22 tháng 9, 2012

TÌNH XA (Duy Yên)

TÌNH XA
                        Em đã một đi không trở lại
                        Để anh lạnh giá quãng ngày đông
                        Một mình thao thức năm canh mộng
                        Vĩnh viễn qua rồi hết nhớ momg.

                                                 DUY YÊN