05 tháng 10, 2012

Bà Văn Cao -Đoàn Kim Vân

                                   
                                     Bà Văn Cao và nhà thơ Đoàn Kim Vân xem Triển lãm
                                    Ở Vân Hồ - Hà nội năm 2005.