07 tháng 10, 2012

Ngôi chùa cổ


                        Ngôi chùa cổ ở Ấn Độ, thế kỷ 19