16 tháng 1, 2013

TỰ SƯỚNG (Duy Yên)

                                                                       Ảnh Internet

                                     TỰ SƯỚNG

                                 Miệng cười sảng khoái hồn nhiên quá
                                 "DI LẠC" giữa đời có kém ai
                                 Tự sướng thiện tâm mang trí lớn
                                 Xứng danh thiên hạ bậc hiền tài
                                 Nghênh ngang mũ áo chi thêm bận!
                                 Thanh thản đường trần đón gió mai
                                 Thú thế còn gì mong đợi nữa?
                                 Rung đùi ngoạn cảnh ngắm thiên thai

                                                   Nguyễn Duy Yên