02 tháng 2, 2013

Tổng kết công tác từ thiện năm 2012 ban liên lạc công an TƯ
Bà Đoàn Kim Vân  (Từ trái sang phải  đứng thứ 6)