24 tháng 2, 2013

Chuyện đời (Duy Yên)


                                                                  Ảnh Internet

                                  CHUYỆN ĐỜI

                              Vàng thau lẫn lộn chuyện xưa nay
                              Thật giả xem ra khó giãi bày
                              Đục nước béo cò tôm tép nhảy
                              Gian tà xen lẫn với người ngay.


                                 BỆNH HOẠN

                             Chẳng cần bằng cấp cũng lên quan
                             Nuôi lũ mọt dân vận nước tàn
                             Tham nhũng diệt trừ từ gốc rễ
                             Coi chừng bệnh ấy dễ lây lan.

                                              Nguyễn duy Yên