Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

BẾN XƯA - QUÊ HƯƠNG

Video: BẾN XƯA - QUÊ HƯƠNG
Kết hợp Video "Thăm quê" của tác giả Huy Khôi, Thúy Hà và CD thơ "Bến Xưa" của anh chị Duy Yên, Kim Vân.(2009 - 2010)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét