19 tháng 6, 2013

Chùm thơ hồn quê

                                                                   Ảnh Internet

CHÙM THƠ (trích trong tập Lăng Kính thơ)

TÂM HỒN TÔI

Lòng còn gửi lại chút này
Tình thơ lai láng mà say hương đời
Trăm năm ra khỏi cõi người
Tâm hồn tôi vẫn sáng ngời niềm tin.

NỖI NHỚ

Nhớ nhau thì nhớ hôm nay nhé
Có lệ rung rưng nặng khối tình
Trống trải lòng em khi tiễn biệt
Đường chiều in mãi bóng hình anh.

CHIỀU TIỄN BIỆT

Đường vắng chiều tà rợp bóng cây
Tiễn nhau nhớ mãi quãng đê này
Hàng tre soi bóng bên sông vắng
Bịn rịn đôi lòng trong phút giây.

DÒNG SÔNG NỖI NHỚ

Sông kia ai nối nhịp cầu
Người đi để nhớ để sầu cho ai
Nắng chiều nhàn nhạt dần phai
Trông theo dòng nước nhớ hoài xa xăm.

HỒN QUÊ

Nhớ con sông nhớ những chiều
Con đê vắng mấy xóm nghèo bên sông
Đường xanh rợp bóng nhãn lồng
Lớn lên bởi có tấm lòng quê hương.

         Đoàn Kim Vân
                (2013)