19 tháng 9, 2013

Nhà thơ Đoàn Kim Vân

                            Nhà thơ Đoàn Kim Vân và cháu Dung (9-2013)