18 tháng 3, 2014

Xuân Đến(đơn ca)


Nhạc Lê Xuân Thọ - Lời thơ Đoàn Kim Vân

Nghe nhạc

(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)