17 tháng 4, 2014

KỈ NIỆM 90 NĂM NGÀY MẤT DANH NHÂN PHAN KẾ BÍNH


Video: KỈ NIỆM 90 NĂM NGÀY MẤT DANH NHÂN PHAN KẾ BÍNH