04 tháng 4, 2014

Lễ tôn vinh

          Công ty Đồ gỗ Mỹ Hà tham dự Lễ tôn vinh,(bà Đoàn Kim Vân đại diện nhận bằng khen)