01 tháng 6, 2014

Ảnh tư liệu

                      Thiếu tướng nhà văn Hồ Phương (ngoài cùng bên trái), tiếp theo nhà thơ
                    Đoàn Kim Vân, tiếp theo là nhạc sĩ Hoàng Lân và nghệ sĩ điện ảnh Văn Vịnh.