12 tháng 2, 2015

THƠ CHÚC TẾT

                                                                        Ảnh Internet

 XUÂN ẤT MÙI THÂN CHÚC
                   (2-2015)

Đào, Mai đua nở đón xuân sang

Phúc, Đức vun trồng nức tiếng vang

Ông tuổi trăm tròn còn có lẻ

Gia đình mạnh khỏe Thọ, An, Khang.

  Mồng một Tết Ất Mùi (19-2-2015)

              ĐOÀN KIM VÂN