24 tháng 4, 2015

Thơ mừng thọ

                                                                         Ảnh Internet

  TÂM ĐỒNG

Kính tặng ông bà Đoàn Kim Vân& Nguyễn Duy Yên
nhân dịp hai nhà thơ tổ chức Lễ mừng thọ và 60 năm
ngày cưới (1955-2015) tổ chức tại quê hương ngày
17-4-2015 tức 29 tháng 2 năm Ất Mùi.

Sáu mươi năm hạnh phúc tao khang
Sánh bước đẹp đôi" Đám cưới vàng"
Tuổi hạc chí, tâm càng tỏa sáng
Thi đàn nghiên bút xứng đăng quang

Văn thơ thỏa mộng bay muôn ngả
Con cháu đề huề nghiệp vẻ vang
Một chữ tâm đồng son thắm nét
Đường xuân giai lão vẫn "mênh mang..." *

* "Mênh mang xuân " là tên tập thơ
của ông Nguyễn Duy Yên.

                  Kính thư
       Hà nội ngày 15-4-2015

            Nguyễn Thị Ngọc Bích
(P Văn Miếu,Q Đống Đa, Tp Hà nội)