12 tháng 6, 2015

Tháng 11 (thơ dịch)

                                                                      Ảnh Internet

PIERRE SEGHERS

PIE XEEGHO sinh năm 1906 đã góp phần rất quan trọng vào việc tập hợp và phổ biến thơ Kháng chiến , hoạt động xuất bản, in thơ Pháp và thơ thế giới.

    NOVEMBRE                                                           THÁNG MƯỜI MỘT
                                                                                             (Dịch nghĩa)
Un filet de sang                                                        Một dòng máu đỏ
Aux lèvres de l’aube                                                Trên môi bình minh
Le temps qui se sauve                                              Thời gian chạy trốn
La nuit qui descend                                                  Đêm đã xuống rồi

La mer à combler                                                     Biển kia phải lấp
La saline à boire                                                       Muối vẫn cần dùng
La haine la gloire                                                     Căm thù, vinh quang
A desassembler                                                        Chờ ta phân biệt

Le vent sur la terre                                                   Gió trên mặt đất
Les mains sur les haches                                          Lưỡi rìu trong tay ta
Le ciel qui sa cache                                                  Trời như che chở
Les coeurs grands ouverts                                        Những trái tim mở rộng

Les fruits de l’hiver                                                  Những trái mùa đông
Le froid qui les brulé                                                Lạnh làm khô héo
Le feu dans nos rues                                                 Lửa trên các phố
Les fer et l’enfer                                                       Sắt là địa ngục

L’attente, l’attente                                                    Đợi chờ, đợi chờ
Le mal plus profond                                                 Nỗi đau thấm thìa
La plaie plus au fond                                                Vết thương sâu nặng
Plus creuse, géante                                                   Mở ra càng lớn

Le mal de Novembre                                                Nỗi đau Tháng mười một 
Quel home dira                                                         Ai sẽ nói lên
Qu’il fut dans nos bras                                             Nếu trong tay ta
Si dus et si tendre                                                     Rất khó chịu và dịu đi.

DỊCH THƠ    (Xem trang 02)                                   

-         2 –

DỊCH THƠ :

Thơ PIERRE SEGHERS
                                  
                                  THÁNG MƯỜI MỘT

                                     
                                   Như một quầng máu đỏ
                                   Làn môi trước rạng đông
                                   Thời gian trôi ngừng chảy
                                   Đêm chìm vào mênh mông

                                   Nếu biển kia biến mất
                                   Muối mặn ta vẫn cần
                                   Thù hận với hào quang
                                   Phân xử nên tường tận

                                   Làn gió trên mặt đất
                                   Lưỡi rìu ở trong tay
                                   Ơn trời luôn che chở
                                   Trái tim mình thẳng ngay

                                   Hoa quả tiết mùa đông
                                   Gió lạnh làm khô héo
                                   Lửa sưởi phố ấm lòng
                                   Sắt biến thành địa ngục

                                   Đợi chờ vẫn đợi chờ
                                   Nỗi đau dần khép lại
                                   Vết thương ngày nặng thêm
                                   Lớn dần đang hủy hoại

                                   Nỗi đau tháng Mười một
                                   Ai sẽ nói nên  lời
                                   Nếu tay không gì hết
                                   Tức giận sẽ dần nguôi.


                                    Người dịch : Nguyễn Duy Yên
                                                     ( 6-2015)