09 tháng 9, 2015

Duy Yên & Kim Vân

                                Duy Yên & Kim Vân đứng bên ảnh Kỷ lục gia Việt Nam (2015)