09 tháng 9, 2015

Đoàn Kim Vân...

                                   Đoàn Kim Vân đứng bên ảnh Kỷ lục gia Việt Nam (2015)