25 tháng 1, 2016

Chị cả của tôi

                                                                  Ảnh Đoàn Xuân Quỳ
                                                       
CHỊ CẢ CỦA TÔI

Chị gái thân thương ánh sắc màu
Thay cha đỡ mẹ bớt lo âu
Đàn em thơ dại hằng chăm sóc
Làm chị nghĩa tình vẹn trước sau
Xót mẹ cuộc đời bao vất vả
Phận mình bươn trải ngại chi đâu
Bén duyên phải lứa nên chồng vợ
Hạnh phúc trăm năm ước nguyện cầu.

Hạnh phúc trăm năm ước nguyện cầu
Mối tình trong sáng giữ bền lâu
Danh thơm để lại cho con cháu
Nức tiếng thơ vang thế mới giàu
Trung hiếu hai nhà tròn đạo lý
Thủy trung đọng mãi trái tim sâu
Một đời vun đắp xây vườn mộng
Thu lượm đầy thuyền quả đỏ au.

         Đoàn Xuân Quỳ