26 tháng 1, 2016


MỪNG XUÂN

Bài đăng báo NGƯỜI HÀ NỘI 
số Tết BÍNH THÂN (2016)

Thoáng qua đã hết một năm
Mai, Đào đua nở mùa xuân lại về
Từ thành thị tới thôn quê
Chào mừng năm mới tràn trề niềm vui
Văn minh nếp sống con người
Cùng nhau phấn đấu cho đời ấm no
Quyết tâm xây dựng cơ đồ
Việt Nam giàu đẹp nên kho sử vàng
Làm cho nòi giống vẻ vang
Tiến cùng nhân loại ngang hàng năm châu
Ngoài trời lất phất mưa mau
Tu thân nên nhớ những câu Thánh hiền
Thăm chùa đất Phật cảnh Tiên
Khói hương lan tỏa bay trên tượng đài
Mơ màng thoát tục trần ai
Lắng nghe nhịp mõ nhớ hoài xa xăm
Thiền sư ngồi đó thâm trầm
Tụng kinh niệm Phật cõi trần ngân nga
Gió xuân nhẹ thổi hiền hòa
Còn vương đôi chút sương sa lạnh lùng
Bầu trời măt nước xanh trong
Ngày xuân vãn cảnh cho lòng thảnh thơi.

   Xuân Bính Thân (2016)

     Nguyễn Duy Yên