30 tháng 1, 2016

Tập nhạc XUÂN VỚI TÔI

               Tập nhạc phổ thơ "XUÂN VỚI TÔI" của hai nhà thơ cao tuổi 
             Nguyễn Duy Yên, Đoàn Kim Vân được đưa vào KỶ LỤC VIỆT NAM
             năm 2015 người có nhiều thơ được phổ nhạc.