Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Kỷ niệm xưa (hát Xẩm)

                        Lời Kim Vân, Nghệ sĩ Quốc Phòng trình bày (Hát xẩm)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét