13 tháng 5, 2016

Cuộc gặp gỡ giữa Đại Tướng Võ Nguyên Giáp & Nhà thơ Đoàn Kim Vân