01 tháng 6, 2016

Thần thoại...

                                                                 Ảnh Internet

Thần thoại ANTIGONE

Hoa Tigon tim tím mang màu rướm máu
Chống cường quyền giữ vững mảnh hồn trinh
Antigone hiện thân như một đấng thần linh
Trước bạo chúa nàng chẳng hề run sợ
Ôm xác anh đưa về nơi thiên cổ
Quên thân mình bất khuất trước nguy nan
Sống yêu thương đời luôn gọi tên nàng
Trong ký ức Antigone con người kiêu hãnh
Và tình yêu nàng sản sinh sức mạnh
Chàng Hémon thương cảm chết theo nàng
Giận Créon người cha bạo chúa hung tàn
Đành ôm hận mang theo tình trong trắng
Hoa Tigon mỏng manh hòa vào sắc nắng
Chẳng ủ hương hoa la tỏa men say
Dầy dạn nắng mưa tỏa bóng đêm ngày
Vì chính nghĩa Antigone trở thành hoa bất tử

                  Đoàn Kim Vân