18 tháng 5, 2016

Trêu người ...

                                                           Ảnh Internet

TRÊU NGƯỜI HÀNG XÓM

Long lanh sương ướt vườn hồng
Bóng ai thấp thoáng bên lồng họa mi
Văn nhân nhẹ rảo bước đi
Tình riêng nào biết gửi gì cho nhau?
Bên này đã có vườn cau
Sao không trồng một vườn trầu cho duyên?
Trầu cau thì dễ làm quen
Hoa kia thắm nụ con tim đợi chờ
Mượn tình qua mấy vần thơ
Gửi sang bên ấy giấc mơ vườn hồng
Có gì ngăn cách nhau không
Mà sao nỡ để cho lòng xa nhau
Chẳng tơ vương chẳng gì đâu
Đôi bờ còn cách nhịp cầu chơi vơi
Bướm ong say nhụy hoa tươi
Say thơ cũng muốn sang chơi vườn hồng
Yêu thì biết có hay không?
Thôi thì cứ để nhớ mong :Một thời.

            Thu năm 1955

            Đoàn Kim Vân